Výstupy z jednání mezi zástupci SPL ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 15.9.2016 – protestní zavření ordinací 21.9 bylo odvoláno

  Podařilo se dosáhnout kompromisní dohody s ministerstvem : – Byla zahájena jednání o posílení role a rozšíření kompetencí praktických lékařů. Prvním krokem bude to, že ministerstvo zařadí k 1.1.2017 do seznamu výkonů, nový výkon předoperačního vyšetření praktickým lékařem dle návrhu SPL ČR. Zároveň jasně vymezí rozsah laboratorních vyšetření požadovaných u tohoto výkonu. – Ministerstvo …

Číst dále

Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb. (sněmovní tisk 723)

V Praze dne 30. 8. 2016 KSL projednala návrh novely zákona č. 95/2004 Sb., včetně stanovisek SAS ČR a SPL ČR se kterými se zcela ztotožňuje, a důrazně žádá o vypuštění odstavce 4, § 22 z návrhu novely zákona. Za Koalici soukromých lékařů MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice, MUDr. Václav Šmatlák, …

Číst dále

Stanovisko předsednictva SPL ČR k návrhu novely zák.č.95/2004 Sb, §22 odst.4

Předsednictvo SPL ČR na své mimořádné schůzi dne 25.8.2016 přijalo k pozměňovacímu návrhu §22, odst.4, novely zákona č.95/2004 Sb., zavádějícímu povinné stáže soukromých lékařů v nemocnicích, následující usnesení: Tento návrh pokládáme za naprosto nevyhovující a hodláme proti němu protestovat. Naši lékaři již nyní podepisují petici zveřejněnou na webových stránkách. Právní rozbor, který jsme si nechali …

Číst dále

Tisková zpráva z mimořádné schůze předsednictva SPL ČR ze dne 25.8.2016

Dne 25. 8. 2016 proběhla mimořádná schůze předsednictva Sdružení praktických lékařů ČR, které projednalo vývoj jednání o úhradách segmentu všeobecného praktického lékařství na rok 2017 a současnou politickou situaci ve zdravotnictví, zejména poslanecký komplexní pozměňovací návrh k novele zákona č. 95/2004 Sb. Předsednictvo SPL ČR konstatuje, že řešení otázky úhrad se od června neposunulo ani …

Číst dále