Prohlášení okresních a krajských zástupců SPL ČR Milovy 2016

Prohlášení okresních a krajských zástupců Sdružení praktických lékařů ČR z celostátního setkání v Milovech ze dne 9. 10. 2016

 

Účastnící setkání byli informováni o průběhu jednání s ministerstvem zdravotnictví, které vedlo  k odvolání protestních akcí, a konstatovali, že mandát stanovený regionální radou SPL byl beze zbytku dodržen. Delegáti děkují všem členům za aktivní podporu protestních akcí, bez které by nebylo možno dosáhnout úspěchu.

Navýšení základní sazby kapitace až o 3,85 % v návrhu úhradové vyhlášky znamená částečné promítnutí navýšení ceny práce dané Seznamem výkonů a odpovídá dohodě s ministerstvem zdravotnictví z 15.9. Očekáváme, že k deklarovanému úplnému promítnutí navýšené ceny práce do kapitace dojde v roce 2018. Oceňujeme, že ministerstvo uzavřenou dohodu naplňuje.

Účastníci vyjádřili výhrady k izolované regulaci na inkontinenční pomůcky.

Účastníci nesouhlasí s rušením základního atestačního oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Za nespravedlivé považujeme zachování roku 2014 jako referenčního období pro kompenzaci zrušených regulačních poplatků. Upozorňujeme, že počet návštěv pacientů v našich ordinacích se zvýšil až o desítky procent. Spravedlivým řešením by byla náhrada odpovídající skutečnému počtu návštěv.

S ministrem zdravotnictví Němečkem a jeho náměstkem Philippem jsme se dohodli na nutnosti posílení primární péče a role praktického lékaře jako základního článku efektivního zdravotního systému. Dohodli jsme se na postupném odstraňování preskripčních omezení a rozšiřování kompetencí praktických lékařů a oceňujeme, že se ministerstvo aktivně ujalo koordinační role. Došlo také ke sblížení názorů ministerstva zdravotnictví a SPL na způsobu zabezpečení lékařské pohotovostní služby.

Se zájmem jsme vyslechli myšlenky zástupců zdravotních pojišťoven směřující k posílení role praktického lékaře v koordinaci pohybu pacienta zdravotním systémem.

Ačkoliv jsme dosáhli dílčí dohody, je evidentní, že pouhé přidávání peněz do zdravotnictví, které nebude provázeno potřebnými systémovými změnami, zejména v oblasti veřejného zdravotního pojištění a zvýšení odpovědnosti pacienta, nemůže vyřešit současné problémy. Vyzýváme politiky i zástupce klíčových profesních zdravotnických organizací k nalezení shody na principech potřebných změn. My jsme k tomu připraveni.


Přílohy