Vizitka SPL ČR

Forma: dobrovolné profesní sdružení

Datum vzniku: 1990

Místo vzniku: Praha

Působnost: Česká Republika

Členská základna: PL pro dospělé

Počet členů: 5133

Organizace (struktura): Členská základna, Okresní a krajská sdružení, Výbor + předsednictvo

Nejvyšší orgán: Celostátní konference

Kontrolní orgán: Revizní komise

Statutární orgán: předseda

Základní principy:

Rozvoj všeobecného praktického lékařství jako oboru a primární péče jako základního článku zdravotního systému, zlepšování podmínek i kvality činnosti praktických lékařů (poskytování zdravotní péče svým pacientům), hájení jejich zájmů, podpora a pomoc při  výkonu jejich povolání.

 

Činnost:

Profesní problematika a zastupování při jednáních se státními institucemi a ZP

Komunikace a předávání informací

Postgraduální vzdělávání

Vydavatelská činnost – odborná periodika Bulletin a Appel SPL ČR

Právní pomoc a pomoc v tísni

Mezinárodní spolupráce