SPL ČR – kdo jsme?

SPL ČR je nezávislou dobrovolnou organizací, sdružující na profesním principu všeobecné praktické lékaře pro dospělé, vykonávající praxi v České republice. Jeho posláním je rozvoj všeobecného praktického lékařství jako oboru a primární péče jako základního článku zdravotního systému, zlepšování podmínek i kvality činnosti praktických lékařů (poskytování zdravotní péče svým pacientům),  hájení jejich zájmů, podpora a pomoc při výkonu jejich povolání. V současné době má 5350 členů (přes 90% z celkového počtu PL pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR.

SPL ČR za dobu své téměř 30ti leté existence prokázalo, že svým zaměřením na systémové otázky zdravotnictví ale i konkrétní problémy praktických lékařů je funkční a pro obor VPL nezastupitelnou organizací a profesním reprezentantem, který je nejen výraznou oporou svým členům a celé primární péči jako takové, ale díky své nezávislosti, kontinuitě a konzistenci svých postojů a především racionálním přístupu k řešení problémů v širších souvislostech též respektovaným partnerem.