Orgány

Konference Sdružení

Je nejvyšším orgánem Sdružení


Předsednictvo

Petr Šonka – předseda
Michal Bábíček  – 1. místopředseda
Václav Šmatlák
Petr Šubrt
Jiří Zdražil


Výbor (členy výboru jsou i členové předsednictva)

Jiří Bartoš
Rudolf Červený
Michael Dimitrov
Roman Houska
Zdeněk Hromek
Jan Kolář
Irena Moravíková
Ivo Procházka
Dagmar Škrhová
Tesařová Lucie


Revizní komise

Irena Kudrnovská  – předsedkyně
Eva Kasalická
Lubor Kinšt

 


Regionální rada


Okresní orgány Sdružení