Orgány

Konference Sdružení

Je nejvyšším orgánem Sdružení


Předsednictvo

Petr Šonka – předseda
Michal Bábíček  – 1. místopředseda
Václav Šmatlák
Petr Šubrt
Jiří Zdražil


Výbor (členy výboru jsou i členové předsednictva)

Jiří Bartoš
Ludmila Bezdíčková
Rudolf Červený
Roman Houska
Jan Kolář
Astrid Matějková
Irena Moravíková
Ivo Procházka
Jakub Šedivý
Tesařová Lucie


Revizní komise

Irena Kudrnovská  – předsedkyně
Eva Kasalická
Lubor Kinšt


Regionální rada


Okresní orgány Sdružení