Orgány

Konference Sdužení

Je nejvyšším orgánem Sdružení


Předsednictvo

Petr Šonka – předseda
Michal Bábíček
Václav Šmatlák
Petr Šubrt
Jana Uhrová


Výbor (členy výboru jsou i členové předsednictva)

Jiří Bartoš
Rudolf Červený
Roman Houska
Zdeněk Hromek
Lubor Kinšt
Jan Kolář
Irena Moravíková
Ivo Procházka
Dagmar Škrhová
Jiří Zdražil

 


Revizní komise

Dobroslava Vokrojová – předsedkyně
Eva Kasalická
Irena Kudrnovská


Regionální rada


Okresní orgány Sdružení