Členské příspěvky

Výše ročního členského příspěvku SPL ČR 
(stanoveného Celostátní konferencí členů od roku 2021)

Základní členský příspěvek – 3000,-Kč 

První čl. příspěvek pro nové členy, kteří se přihlásí v období mezi 1.7. – 31.12 – 1500,- Kč

Nepracující důchodci, členové na rodičovské dovolené a absolventi v předatestační přípravě – 500 Kč