Stanovisko Sdružení praktických lékařů k návrhu poslance Vyzuly a dalších poslanců zákon o elektronizaci zdravotnictví – sněmovní tisk č.1043/0

Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče,

v příloze zasíláme stručné stanovisko k tisku 1043, návrh poslance
Vyzuly.

Návrhem je obcházen standartní legislativné proces, včetně veškerých
připomínkových řízení.

Návrh pokládáme za nesystémový a chybný a jeho přijetí by zásadním
způsobem zkomplikovalo činnost praktických lékařů.

Žádáme poslance, aby tento návrh neschválili. Za ideální řešení bychom
považovali, pokud by předkladatelé sami návrh stáhli.

MUDr.Václav Šmatlák
předseda Sdružení praktických lékařů ČR

 

 

stanoviskospltisk1043