Symbolický pohřeb primární péče v obci Žleby dne 10.10.2017 – FOTO