Výstupy z jednání mezi zástupci SPL ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 15.9.2016 – protestní zavření ordinací 21.9 bylo odvoláno

 

Podařilo se dosáhnout kompromisní dohody s ministerstvem :

– Byla zahájena jednání o posílení role a rozšíření kompetencí praktických lékařů. Prvním krokem bude to, že ministerstvo zařadí k 1.1.2017 do seznamu výkonů, nový výkon předoperačního vyšetření praktickým lékařem dle návrhu SPL ČR. Zároveň jasně vymezí rozsah laboratorních vyšetření požadovaných u tohoto výkonu.

– Ministerstvo přislíbilo neprodleně zahájit revizi preskripčních omezení tak, aby praktický lékař mohl poskytovat péči pacientům ve své ordinaci a nemusel je zbytečně odesílat pro recept k jinému lékaři. Nad tímto procesem přislíbil převzít záštitu generální ředitel VZP ČR.

– Ministerstvo se zasadí o dodržování právních předpisů upravujících dispenzární péči.

– Ve věci úhrad praktickým lékařům na rok 2017 bylo dosaženo dohody o konkrétním navýšení proti roku 2016 a o způsobu, jakým se toto navýšení promítne do úhradové vyhlášky. Na žádost ministerstva jsme souhlasili s tím, že podrobnější parametry dohody nebudeme zveřejňovat do doby, než ministerstvo připraví oficiální návrh úhradové vyhlášky.

 

MUDr. Michal Bábíček, MUDr. Petr Šonka

místopředsedové SPL ČR