Projev předsedy Sdružení praktických lékařů ČR a mluvčího Koalice soukromých lékařů MUDr. Petra Šonky na symbolickém pohřbu primární péče v obci Žleby dne 10.10.2017

Vážení pozůstalí a smuteční hosté.

Přišli jsme se dnes naposledy rozloučit s primární péčí v obci Žleby.

Ordinace praktického lékaře zde zanikla bez náhrady v roce 2017. Přes veškerou snahu obce se nepodařilo najít žádného lékaře, který by po skončivší lékařce  byl ochoten převzít její praxi. Ordinace praktického lékaře fungovala v obci od nepaměti, přežila změny politických režimů a s nimi i zdravotních systémů. Přesto, že o její služby je zájem a v obci je dostatek pacientů, zanikla ordinace v době všeobecného blahobytu a sociálních výdobytků. V této době, kdy nám politici slibují špičkové zdravotnictví zdarma a bez čekání, přišli občané Žlebů o zásadní část komfortu a občanské vybavenosti a jsou nuceni za základní zdravotní péčí dojíždět do sousedních obcí.

Takových případů evidujeme po celé republice desítky, končí ordinace praktických lékařů pro dospělé i děti, stomatologické praxe i venkovské ordinace ambulantních specialistů.

Sešli jsme se ve Žlebech proto, abychom ukázali, že to není jen problém odlehlých pohraničních regionů nebo sociálně vyloučených oblastí. Chceme ukázat, že problém se týká i bohatých Středních Čech a že už dnes je problém sehnat lékaře i pár desítek kilometrů od Prahy ve velké obci, kde jinak vše dobře funguje.

Chceme důrazně upozornit na to, že se nejedná o ojedinělou situaci a že takových případů bude přibývat. Je deset minut po dvanácté a pokud se okamžitě zásadním způsobem nezmění přístup vedení resortu k ambulantnímu sektoru, budou mít v nejbližších letech problém sehnat lékaře lidé ve větších obcích i menších městech v celé České republice. Dnes jsou zde s námi kolegové z regionů, kde mají stejný problém: Rakovnicka, Tachovska, Jihlavska. Jsou připraveni podělit se s vámi o svoji zkušenost.

Viníme Vládu ČR ze zániku praxe PL ve Žlebech a viníme ji z toho, že nedělá nic proti brzkému zániku celé řady dalších praxí. Podle statistiky ÚZIS bude v roce 2020 chybět v ČR 800 ambulantních lékařů.

Ministerstvo zdravotnictví tyto informace zná. Opakovaně již řadu let upozorňujeme ministry zdravotnictví na hrozící problémy. Odpovědí nám vždy byl jen výsměch a bagatelizace našich problémů. Slyšíme, že se praktičtí lékaři flákají, pracují 4 hodiny denně a jsou královsky placeni za karty v kartotéce a nikoliv za skutečnou práci. Pokud by to byla pravda, určitě by se našel někdo, kdo by se za dlouhé peníze rád flákal jako praktik ve Žlebech, místo toho aby dřel v nemocnici.

Pět za sebou jdoucích ministrů přišlo z vedení velkých fakultních nemocnic a totéž platí o jejich náměstcích. Na ministerstvu nesedí nikdo, kdo by rozuměl ambulantnímu sektoru a především problematice primární péče. Ta je přitom základním kamenem každého zdravotního systému a její kvalita a dostupnost určuje kvalitu celého zdravotnictví. Všude ve vyspělých zemích to vědí, proto o ni pečují a rozvíjejí ji. V ČR nikoliv.

Výsledkem přehlíživého přístupu ministerstva je dlouhodobé finanční podhodnocení ambulantní péče na úkor protěžovaného lůžkového sektoru. (Úhrady praktickým lékařům za posledních 9 let stouply o necelých 7%. To stěží pokryje inflaci a stačí pouze na udržování praxe při životě, nikoliv na jejich potřebný rozvoj).

Dusí nás stále větší  administrativní zátěž a nesmyslná buzerace soukromých zdravotnických zařízení ze strany státu.

A  škodí nám soustavná dehonestace práce ambulantních lékařů ze strany ministerstva.

Přes naše volání po řešení tohoto stavu se v posledním roce naopak situace dramaticky zhoršila. Ministerstvo nepracovalo nikdy hůře a nebylo tak nepřátelsky naladěno vůči ambulantnímu sektoru jako je tomu za ministra Ludvíka. Zdá se, že dělá vše pro to, aby ambulantní sektor co nejvíce poškodilo. Zde jsou ty nejkřiklavější příklady.

  1. Zrušení oboru praktický lékař pro děti a dorost.
  2. Povinnost EET pro ambulantní lékaře.
  3. Povinný E recept.
    Nemáme nic proti elektronizaci zdravotnictví, jak je nám často vytýkáno. Ale vadí nám současná podoba E receptu. Stát měl na jeho přípravu 10 let a  utratil za něj nesmyslně ½ miliardy. Přesto je výsledek takový, že e-recept neumí nic z toho, co měl umět. Nepřináší nic pacientům a díky své extrémní uživatelské nevstřícnosti komplikuje život lékařům. Stát tuto blamáž chce maskovat tím, že pod pokutou dvou milionů korun násilně tlačí povinné zavedení tohoto nedodělaného a neodzkoušeného produktu.  Starší kolegy tak vyhání z ordinací, přesto, že by ještě mohli několik let pracovat a nemáme je v současné době kým nahradit. Podle našich informací kvůli e-receptu skončí více než 100 praktických lékařů.
  4. Zpackaná realizace dotací na rezidentská místa pro vzdělávání budoucích praktických lékařů. Chybou a diletantskou prací ministerstva došlo k tomu, že řada mladých zájemců o práci praktických lékařů nedostala v roce 2017 šanci zahájit specializační vzdělávání a peníze, které jsou na to k dispozici, nemohou být vyčerpány.
  5. Návrh úhradové vyhlášky, která v roce rekordního meziročního nárůstu výběru zdravotního pojištění o 15 mld. přichází se snížením úhrad praktickým lékařům i ambulantním specialistům. Tím míra naší trpělivosti přetekla.

Máme toho dost. Proto na protest proti tomuto stavu dne 18.10.2017 praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost a ambulantní specialisté na jeden den symbolicky uzavřou svoje ordinace.

Požadujeme odložení povinného e-receptu, dokud stát nezajistí jeho 100% fungování včetně plné funkce pacientského záznamu, možnosti předpisu opiátů na e-recept a zlepšení uživatelské vstřícnosti pro lékaře, které předpokládá zavedení jednotného certifikátu zdravotnického pracovníka. Do té doby nechť je umožněn duální systém, který připouští používání e-receptu a papírového receptu současně.

Požadujeme okamžitou změnu přístupu ministerstva k ambulantnímu sektoru.

Požadujeme, aby se problematikou primární péče a ambulantního sektoru jejich rozvojem urychleně začala zabývat vláda. Chceme, aby byla zřízena funkce náměstka pro ambulantní sektor. Podmínkou je jeho hluboká znalost této problematiky.

Uzavření ambulancí 18.10. je pouze symbolickým protestem. 

Zavíráme dnes na jeden den, abychom zítra nemuseli zavřít navždy!

Pokud nebudou naše požadavky splněny, jsme připraveni naše protesty opakovat a stupňovat.