Společné prohlášení SVL ČLS JEP, SPL ČR a Mladých praktiků ze dne 18. 5. 2020

V reakci na nejrůznější nově se objevující telemedicínské platformy a projekty zdravotní péče poskytované on-line, které mají často spornou praktickou využitelnost, kvalitu a bezpečnost a mohou proto znamenat ohrožení bezpečnosti pacientů, vydávají naše organizace toto prohlášení.   Právě končící koronavirová krize jednoznačně ukázala význam distanční péče v ordinacích praktických lékařů. Je zřejmé, že telemedicína se stane běžnou …

Číst dále

Tisková zpráva ze dne 18.5.2020 „Telemedicína ano – ale rozumně“

Telemedicína ano – ale rozumně Osobní kontakt nenahradí, říkají praktici Praha, 18. 5. 2020 – Telemedicína je užitečná, osobní kontakt lékaře s pacientem ale nenahradí – říkají praktici. Určovat diagnózu na dálku, i když z videa nebo obrázku, může být podle nich dokonce nebezpečné. Pokud není zbytí a je třeba přistoupit k takovému bezkontaktnímu ordinování, pak se musí …

Číst dále

e-Neschopenka – Tisková zpráva ze dne 7.1.2020

Vašeho miláčka nemilujeme – vzkazují praktici Maláčové Zvažují žalobu České správy sociálního zabezpečení   Praha, 7. 1. 2020 – Ostrý start e-neschopenek zkomplikoval praktikům a jejich pacientům první lednové dny. V ordinacích se po vánočních svátcích hromadili nemocní, jejich lékaře však plně zaměstnávala snaha zprovoznit systém a vystavit jim elektronickou neschopenku.   Zkušenosti s e-neschopenkami …

Číst dále

Praktici: Končíme s psaním neschopenek za jiné, přestaneme porušovat zákon

V návaznosti na tiskovou konferenci  uveřejňujeme článek otištěný dne 11.12. ve Zdravotnickém deníku Praktici: končíme s psaním neschopenek

Číst dále

e-Neschopenka – Tisková zpráva ze dne 10.12.2019 a Upozornění pro pacienty

V příloze a níže naleznete Tiskovou zprávu k elektronickým neschopenkám (e-neschopenky) ze dne 10.12.2019 spolu s informačním plakátem pro pacienty do čekáren. „Nenuťte nás porušovat zákon,“ vzkazují praktici Praha, 10. 12. 2019 – Pan Karel si zlomí nohu, ošetří jej chirurg a pak ho pošle i se sádrou k praktickému lékaři, ať mu vystaví neschopenku. Do …

Číst dále

e-Neschopenka- Pozvánka na tiskovou konferenci 10.12.2019!!!

e-Neschopenka – výsměch lékařům Končíme s psaním neschopenek za jiné – říkají praktici Zveme Vás na mimořádnou tiskovou konferenci (pozvánka v příloze) Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů ČR. 10. 12. 2019 od 11 hodin  Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha 2 – Nové Město HOSTÉ: Prof. MUDr. …

Číst dále

XXV. Celostátní setkání okresních a krajských předsedů SPL ČR v Milovech- prohlášení

Delegáti projednali zásadní body probíhající reformy primární péče, výsledek dohodovacího řízení, vývoj úhrad pro segment primární péče a situaci v regionech. Na závěr svého jednání přijali toto usnesení. Považujeme za důležité, že se nám spolu s ostatními členy Rady poskytovatelů na jednání na Úřadu vlády 11.10.2019 podařilo přesvědčit premiéra ČR o tom, že nemají být zpochybněny výsledky …

Číst dále

Otevřený dopis Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG) premiérovi k současným aktivitám zdravotnických odborů a takzvaného krizového štábu

V Praze dne 11. 9. 2019 Vážený pane premiére, Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) odmítají současnou snahu zdravotnických odborů a takzvaného krizového štábu politickým nátlakem zvrátit výsledky dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče na rok 2020. Žádáme Vás, abyste tomuto tlaku nepodlehl. ČR nemá státní zdravotnictví a není rolí ministerstva …

Číst dále

Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) k brífinku zdravotnických odborů

.. text níže, originál v příloze ————————————— V Praze dne 29. 8. 2019 Politické aktivity odborů ničí české zdravotnictví, reagují lékaři Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) k brífinku zdravotnických odborů   Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) odmítají současnou snahu zdravotnických odborů zvrátit politickým …

Číst dále

Prohlášení XXIX. Konference SPL ČR 6.4.2019 – centrum Floret Průhonice

Delegáti celostátní konference SPL ČR na závěr svého jednání přijali usnesení, ve kterém: Oceňují práci současného ministra zdravotnictví a jeho snahu o prosazení systémových změn v českém zdravotnictví a podporují probíhající reformu primární péče, která posílí roli praktických lékařů ve zdravotním systému a jejich kompetence. Bez této změny nelze dlouhodobě udržet fungující zdravotní systém ani vyřešit …

Číst dále