Postoj Sdružení praktických lékařů k plošnému testování na covid-19

Praktičtí lékaři by měli plnit svůj primární úkol a to léčit nemocné, ať už s covidem-19 nebo bez něj. K plošnému testování již máme v ČR  dostatečnou síť odběrových center – jejich kapacita je dostatečná.

Vybraní praktici, kteří se přesto rozhodnou pomoci a k plošnému testování se přihlásí, budou součástí sítě sekundární. Pomohou tím, že budou provádět testy především u svých registrovaných pacientů, kteří o to projeví zájem.

Účast praktických lékařů na plošném testování asymptomatických pacientů antigenními testy je dobrovolná. Každý musí zvážit, zda k testování najde volnou kapacitu a jestli je schopen si zorganizovat provoz praxe.

Vzhledem k tomu, že epidemie je opět na vzestupu, nových pacientů přibývá a lékaři zůstávají ve svých ordinacích dlouhé hodiny po svých ordinačních hodinách. Jsou plně vytíženi a nemají kapacity na to, aby testovali lidi z ulice.

Na bedrech praktiků leží také péče o ostatní registrované bez covid-19. Pro tyto pacienty, kteří jsou často staří a polymorbidní, je nutné udržet naše praxe v plném provozu. Zvlášť v této době, kdy mají často omezený přístup k péči v odborných ambulancích (zejména nemocničních) a ordinace praktického lékaře je pro ně bezpečným místem, kde tuto péči dostanou.

 

Kontakt pro novináře:

Markéta Pudilová, market.pudilov@gmail.com, 776 328 470