e-Neschopenka- Pozvánka na tiskovou konferenci 10.12.2019!!!

e-Neschopenka – výsměch lékařům

Končíme s psaním neschopenek za jiné – říkají praktici

Zveme Vás na mimořádnou tiskovou konferenci (pozvánka v příloze)

Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Sdružení praktických lékařů ČR.

10. 12. 2019 od 11 hodin  Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha 2 – Nové Město

HOSTÉ:
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR
MUDr. Cyril Mucha, člen výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
MUDr. Roman Houska, člen výboru Sdružení praktických lékařů ČR


Přílohy