Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) k brífinku zdravotnických odborů

.. text níže, originál v příloze

—————————————

V Praze dne 29. 8. 2019
Politické aktivity odborů ničí české zdravotnictví, reagují lékaři

Tisková zpráva Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých
gynekologů (SSG ČR) k brífinku zdravotnických odborů

 
Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) odmítají současnou
snahu zdravotnických odborů zvrátit politickým nátlakem výsledky dohodovacího řízení o úhradách
zdravotní péče na rok 2020. Vyzýváme ministra zdravotnictví, aby tomuto tlaku nepodlehnul. ČR
nemá státní zdravotnictví a není rolí ministerstva ani vlády, aby určovala výši platů a mezd
v jednotlivých segmentech zdravotnictví. Opakované politické zásahy, o které odbory opět usilují,
jsou jednou ze základních příčin současného neuspokojivého stavu, ve kterém se české
zdravotnictví nachází.
Podporujeme ministra zdravotnictví v jeho snaze o systémové změny a transparentnost
zdravotního systému. Férové dohodovací řízení a posílení role zdravotních pojišťoven jsou toho
důležitou součástí. Kolegům v nemocnicích přejeme přiměřené ohodnocení jejich práce a
respektujeme nezpochybnitelnou roli odborů snažit se vymoci svým členům co nejlepší mzdové
podmínky. Mají tak ale činit výhradně cestou kolektivního vyjednávání se zaměstnavateli. Nikoliv
napadáním úhradové vyhlášky, která je výsledkem legitimního dohodovacího řízení. Nelze
připustit, aby segmenty, které se v dohodovacím řízení dohodnout nechtěly, získaly nyní politickým
nátlakem a zastrašováním lepší ekonomické podmínky než ti, kteří se dohodli. Tento nebezpečný
návrat ke starým pořádkům zásadně odmítáme.
Plošné navýšení platů v lůžkových zařízeních podle lékařů způsobí pouze další pokřivení
podmínek a prohloubí nerovnováhu zdravotního systému, ale nevyřeší jeho současné personální
potíže.

Skutečné řešení problému může přinést pouze systémová změna v podobě optimalizace sítě
zdravotnických zařízení, restrukturalizace lůžkového fondu a racionalizace procesů poskytování
zdravotní péče.

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR, mluvčí KSL
MUDr. Jan Černý, člen představenstva České stomatologické komory,
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR,
MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR


Přílohy