Otevřený dopis Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG) premiérovi k současným aktivitám zdravotnických odborů a takzvaného krizového štábu

V Praze dne 11. 9. 2019

Vážený pane premiére,

Koalice soukromých lékařů (KSL) a Sdružení soukromých gynekologů (SSG ČR) odmítají
současnou snahu zdravotnických odborů a takzvaného krizového štábu politickým nátlakem
zvrátit výsledky dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče na rok 2020. Žádáme Vás,
abyste tomuto tlaku nepodlehl.

ČR nemá státní zdravotnictví a není rolí ministerstva ani vlády, aby určovala výši platů a mezd
v jednotlivých segmentech zdravotnictví. Opakované politické zásahy, o které odbory a různé
vlivové skupiny opět usilují, jsou jednou ze základních příčin současného neuspokojivého
stavu, ve kterém se české zdravotnictví nachází. Plošné navýšení platů v lůžkových zařízeních
způsobí pouze další pokřivení podmínek a prohloubí nerovnováhu zdravotního systému, ale
nevyřeší jeho současné personální potíže. Ty se nahromadily za mnoho let díky
nesystémovým krokům minulých vedení resortu, chybám ředitelů nemocnic, a především díky
neochotě politiků přiznat si blížící se problémy a začít je včas řešit. Jejich skutečným řešením
je pouze systémová změna v podobě optimalizace sítě zdravotnických zařízení,
restrukturalizace lůžkového fondu a racionalizace procesů poskytování zdravotní péče.

Po mnoha letech je v křesle ministra zdravotnictví člověk, který usiluje o systémové změny a
transparentnost našeho zdravotního systému. Je to cesta správným směrem. To, že je z
personálních problémů vzniklých v minulosti viněn krizovým štábem současný ministr je
nespravedlivé. Ale to, že tak činí i Vaši koaliční partneři z ČSSD, jejichž minulí ministři
zdravotnictví mají na současném stavu zdravotnictví lví podíl, považujeme za vrchol cynismu a
pokrytectví. A to, že za řešení problému vydávají plošné nalití dalších finančních prostředků a
rezignaci na jakékoliv systémové změny, je jen opakováním starých chyb, které nás do
současné situace přivedly.

Vážený pane premiére, většina segmentů našeho zdravotnictví se již druhý rok za sebou v
dohodovacím řízení dohodla na podmínkách úhrady péče a přistoupila na výrazné zlepšení
kvality a dostupnosti své péče, protože uvěřila tomu, že je možná systémová změna našeho
zdravotnictví, a tomu, že současný ministr má dost sil a schopností ji provést. Pokud nyní
ustoupíte nátlaku, a ještě více zvýhodníte segmenty, které na nic takového nepřistoupily, a
přestože se nedohodly, dostaly v Úhradové vyhlášce lepší podmínky, vyšlete tím velmi
negativní signál a dohodovací řízení v příštím roce tím odsoudíte k neúspěchu. Za těchto
okolností bychom se nemohli cítit zavázáni již uzavřenými dohodami.

MUDr. Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR, mluvčí KSL
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR
MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR