PRAKTICKY K OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 – SPL ČR

Aktualizováno 27.11.2021

Jak objednat vakcíny?

U distributora Avenier https://vakciny.avenier.cz/, nutné přihlášení, bude dovezeno ve Váš standardní závozový den, zpravidla v následujícím týdnu po objednání vakcíny

Min. množství 30 dávek Comirnaty (Pfizer), 50 dávek Spikevax (Moderna).

Přípravek Comirnaty od Pfizer/BioNTech má dle SPC omezené podmínky distribuce. Zejména dobu přepravy. Pokud lékař tuto látku objedná a pak ji odmítne převzít, nedá se již vrátit zpátky do distribuce. Prosíme tedy o uvážlivé objednávání.A co si objednáte, to už prosím převezměte, protože jinak se to bude muset celé vylít…

Jak zacházet s vakcínami?

Dle SPC jednotlivých vakcín. SPC k dispozici zde : Comirnaty (Pfizer), Spikevax(Moderna) a Janssen

Doba použití vakcíny po rozmrazení (datum uvedeno na dodané dokumentaci) při uchovávání v chladničce 2-8 stupňů je pro mRNA vakcíny 30 dní, u vakcíny Janssen 3 měsíce (nesmí přesáhnout celkovou vytištěnou dobu expirace).    Zkontrolujte při předání od distributora. V nejbližší době (ovšem zatím blíže neurčené…)  v plánu distribuce již naředěné Comirnaty použitelné při skladování v chladničce 2-8 stupňů 10 týdnů. Sledujte informace distributora.

Nutná monitorace teploty (min-max teploměr či datalogger, denně zaznamenávat).

Ředění Comirnaty viz poslední strany SPC nebo návod k dispozici ZDE – doporučujeme zakoupit fyziologický roztok v baleních po 10 ml.

Z jedné lahvičky Comirnaty 6 dávek, Spikevax 10 dávek, Janssen 5 dávek.

Po prvním propíchnutí lze naředěné lahvičky Comirnaty uchovávané při teplotě 2-8 stupňů použít až 6 hodin.

Po prvním propíchnutí lahvičky Spikevax lze použít až 19 hodin při teplotě 2 °C až 25 °C .

Janssen – přípravek lze  uchovávat při teplotě mezi 2 °C až 8 °C po dobu maximálně 6 hodin nebo ponechat při pokojové teplotě (maximálně
25 °C) po dobu až 3 hodin po prvním propíchnutí injekční lahvičky.

Transport na návštěvu doma – pokud použito do doby označené výrobcem – viz SPC – možno při pokojové teplotě, jinak chladící box s min-max teploměrem, minimalizovat otřesy při transportu mRNA vakcín, nesmí zmrznout!

Co je třeba k aplikaci?

Injekční stříkačky bez jehly, ideálně tzv. tuberkulinky (umožňují přesné dávkování), 3ml k ředění, 1 ml k aplikaci

Jehly – k natahování (doporučujeme 21G) a k aplikaci (doporučujeme 23G)

Dezinfekce, náplast

Informovaný souhlas

Postačuje ústně a zapsat do dokumentace (poučení, souhlas). Písemný souhlas samozřejmě použít lze vždy,  určitě to doporučujeme  u neregistrovaných pacientů, nezletilých či  pacientů, se kterými obtížně komunikujeme. Písemné souhlasy k dispozici zde : Janssen   ,   Comirnaty   , Spikevax

Pro Comirnaty a Spikevax jsme souhlas upravili, aby byl použitelný jak pro standardní schema (1,2 dávka), tak i pro posilovací dávku třetí.

Vykazování

Do ISINu – nutno mít přístup do modulu Vakcinace viz návod ZDE , kontakt helpdesk UZIS : helpdesk.registry@uzis.cz telefon : 222 269 999

Pojišťovnám: dg. Z258

Comirnaty (BIONTECH/PFIZER): kód 99936

Spikevax (MODERNA): kód 99937

Janssen (JOHNSON & JOHNSON) : kód 99939

Výkon klinického vyšetření je pro účely očkování proti covid-19 v tomto výkonu zahrnut (nevykazovat zvlášť s dg. Z258)

Lze kombinovat s jakýmikoliv výkony (prevence, disp. kontrola…)

Lze očkovat i pacienta pojišťovny, se kterou nemám smlouvu, lze pro tento úkon sjednat s pojišťovnou individuálně proplacení (obraťte se na smluvní odd. poj.)

Cizince samoplátce  od 15.11. umožněno očkovat i PL, podrobněji ZDE

Nežádoucí účinky

Informace pro lékaře https://www.svl.cz/stahnout-soubor/nezadouci-reakce-po-ockovani-proti-covid-19-pro-ockujici-lekare18lb a pacienty https://www.svl.cz/files/files/Zpravy/COVID19/Nezadouci-ucinky-po-ockovani-proti-covid-19_informace-pro-pacienty_1_8__LB.pdf

Hlášení viz https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Komu doporučit posilovací dávky očkování proti covidu-19?

Všem po min. 6 měsících od dokončeného základního očkování (tzn. pacient byl očkován 1.4.2021, třetí dávka lze dát nejdříve 2.10.2021), dle opatření MZ 25.11. zkráceno pro osoby 60+ a rizikové (o dalších možnostech zkracování se jedná).

Doporučování zejména osobám ve zvýšeném riziku těžkého průběhu covidu-19 viz https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/Letak_posilovaci_davka_po_6_mesicich_11102021.pdf

Jaké vakcíny můžeme použít jako posilovací dávku?

Lze použít jakoukoliv mRNA vakcínu (Spikevax nebo Comirnaty)

Tzn. po 2 dávkách Comirnaty lze aplikovat 3. dávku Spikevax a po 2 dávkách Spikevax 3. dávku Comirnaty

Po jednodávkové vakcíně Janssen a 2 dávkách Vaxzevria (Astra Zeneca) aplikujeme jako posilovací dávku Spikevax nebo Comirnaty

Koho můžeme očkovat?

I neregistrované pacienty

Děti od 14 let (nechat podepsat informovaný souhlas, ve věku 14 -16 lze doporučit přítomnost rodiče, byť s tímto výkonem může dle našeho názoru vyslovit souhlas i nezletilý)

Intervaly přeočkování: základní schéma

Comirnaty 21-23 dní

Spikevax 25-35 dní

Při prodloužení intervalu z jakéhokoliv důvodu bude generován certifikát (není stanovena max. doba, každá dávka se počítá)

Znehodnocené dávky vakcín

V případě znehodnocení pošlete informaci (druh vakcíny, šarže, datum znehodnocení, počet znehodnocených dávek) na  uher@zdravotnictvi.cz

Jde jen o evidenci, vzhledem k dostatku vakcín je určitě lepší naočkovat alespoň část dávek (a část znehodnotit), než neobjednat nic a neočkovat.

Podrobné informace k očkování proti covidu-19 najdete na webu SPL viz https://splcr.cz/rubriky/pro-cleny-spl-cr/provoz-praxe/koronavirus/ockovani-koronavirus/.

Sledujte aktuality, informace se v čase mohou měnit!


PřílohyPro vytvoření nového tématu se musíte přihlásit.