Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb. (sněmovní tisk 723)

V Praze dne 30. 8. 2016 KSL projednala návrh novely zákona č. 95/2004 Sb., včetně stanovisek SAS ČR a SPL ČR se kterými se zcela ztotožňuje, a důrazně žádá o vypuštění odstavce 4, § 22 z návrhu novely zákona. Za Koalici soukromých lékařů MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice, MUDr. Václav Šmatlák, …

Číst dále