Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb. (sněmovní tisk 723)


V Praze dne 30. 8. 2016

KSL projednala návrh novely zákona č. 95/2004 Sb., včetně stanovisek SAS ČR a SPL ČR
se kterými se zcela ztotožňuje, a důrazně žádá o vypuštění odstavce 4, § 22 z návrhu novely zákona.

Za Koalici soukromých lékařů

MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, mluvčí Koalice,

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů ČR,

MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR,

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR