Informace SPL ČR pro praktické lékaře připravené očkovat

Ačkoli SPL ČR primárně poskytuje informační podporu toliko svým členům, udělali jsme od začátku v otázce očkování proti Covid – 19 výjimku. Formulář pro projevení zájmu o očkování byl a nadále je přístupný všem praktikům, bez ohledu na jejich (ne) členství v SPL.  Stejně tak seznam praktiků ochotných očkovat byl a nadále bude předáván bez ohledu, zda je zájemce členem nebo nečlenem.

Rovněž tak funguje a bude nadále fungovat i informační servis prostřednictvím mailů zasílaných SPL.

Pro realizaci očkování je potřeba zřídit si přístup do systému UZIS (ISIN) – modul vakcinace. Kontakt helpdesk.registry@uzis.cz

Odkaz na kterém by to mělo být proveditelné je ZDE

SPL zajistilo všem, o kterých mělo informaci, že očkovat hodlají, tuto věc centrálně ke dni 25.2.2021.

Další aktuální informace pro praktiky nečleny SPL budeme zveřejňovat v této nové rubrice volně přístupné  a rovněž bude aktuální info zasíláno všem ordinacím PL, které evidujeme jako zájemce o očkování. Je to každý poskytovatel v oboru VPL, který vyplnil dotazník SPL . Lze vyplňovat i nadále na adrese https://web.splcr.cz/ockovani-covid

Prosíme věnujte pozornost vyplnění správných údajů (zejména IČO – ověřuje se, zda jde o poskytovatele a kontaktní údaje – e-mail, telefon).

Postoj SPL je ve zkratce následující :
1.Optimální /a to jsme navrhli/  by bylo dodat každému PL, který může a chce očkovat (viz. přihlášení k očkování v ISINu výše) jedno balení očkovací látky normální distribucí, on naočkuje, vykáže a až nebude mít, objedná si další.
2.Pokud nyní nelze v daném kraji uspokojit takto všechny ordinace, mělo by být do doby dostatku vakcín pro praktické lékaře nějaké objektivní hledisko – podle nás to, že první dostane těch 100 vakcín ten, kdo bude mít nejvíce svých registrovaných pacientů objednaných na očkování (což je v ISINu vidět), pak další atd.
3. Pokud nějaký systém se již v krajích rozeběhl se zapojením praktiků a funguje, není problém aby nadále fungoval do doby, než půjde uvést do praxe varianta dle bodu 1.
Jakub Uher

 Pro vytvoření nového tématu se musíte přihlásit.