Vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku – názor

Toto téma obsahuje 0 odpovědí, má 1 diskutující, a naposledy jej upravil/a  Tibor Vicsápi před 5 měsíců .
Tvůrce
Téma

Tibor Vicsápi
Účastník

Novelou zákona 373/2011 byla zavedena povinnost poučit posuzovanou osobou i další účatníky řízení o možnosti vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku. Tato možnost existovala i před novelou zákona. V poslední době se setkáván s tím, že formuláře, které jsou koncipované jako žádost a lékařský posudek zároveň, obsahují kolonku vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku. Poněkud mám dilema, k čemu tato kolonka má sloužit.

Pokud se tam posuzovaný podepíše a odnese to zaměstnavateli, tak jeho podpis na lékařském posudku, který obdrží zaměstnavatel, podle mého názoru k ničemu není. Smyslem vzdání se práva odvolání je, aby lékařský posudek nabyl co nejdříve právního účinku. Vzdá-li se práva přezkoumání lékařského posudku posuzovaný v situaci, kdy je více účastníků řízení (zpravidla zaměstnanec a zaměstnavatel), rozhodně tato skutečnost nesvědčí o tom, že lékařský posudek nabyl právního účinku. Nabytí právního účinku lékařského posudku může potvrdit ten, kdo lékařský posudek vydává, tedy zdravotnické zařízení. Tuto skutečnost zdravotnické zařízení může učinit až v situaci, kdy se všichni účastníci vzdali práva. V situaci, kdy jde o kombinaci zaměstnavatel zaměstnanec, tak se musí vzdát práva nejen zaměstnanec, ale i zaměstnavatel. Zdravotnické zařízení musí být schopen tuto skutečnost doložit. Dokumenty o vzdání se práva na přezkoumání musí být uloženy u zdravotnického zařízení.

Občas se setkávám s textem žádosti, kdy zaměstnavatel se vzdává předem práva na přezkoumání lékařského posudku za situace, když zaměstnanec bude uznán způsobilým. Zda je to takto správně, nevím. Je to spíše již otázka na právníka; nevím, zda se někdo může vzdát práva předem k něčemu, co ještě ani neexistuje.

Další věc, co se mí nezdá na kolonce vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku, je skutečnost, že vzdání se práva na přezkoumání má být svobodnou vůlí účastníka(ů) řízení. V případě, že zaměstnanec přichází se žádostí zaměstnavatele, kde je strojově předtištěn text vzdání se práva na přezkoumání zaměstnance, je již samo o sobě poněkud pochybné, kdo má zájem na vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku.

Podle mého názoru nestačí, aby se zaměstnanec podepsal pod strojově připravený text, že se vzdává práva na přezkoumání, ale taky musí být řádně poučen o všech následcích. Je nutné si uvědomit, že vzdát se práva na přezkoumání je definitivní a konečné a neexistuje proti tomu opravný prostředek. Proto by tomu měla být věnována náležitá pozornost. Důležité jsou taky okolnosti, za kterých posuzovaný se vzdává práva na přezkoumání. V první řadě si myslím, že vůli se vzdát práva na přezkoumání by měl projevit posuzovaný z vlastní iniciativy. Měl by o tom být sepsán řádně protokol, včetně poučení o tom, jaké to bude mít následky.

Nevylučuji ani skutečnost, že účastník řízení, se podepíše pod strojově připravený text vzdání se práva na přezkoumání. Podle mého názoru však nestačí jedna věta a podpis, musí být splněny všechny okolnosti, které s vzdáním práva na přezkoumání lékařského posudku souvisí.

Zdá se Vám to složité? Ano máte pravdu, je to složité. Věnujte tomu náležitou pozornost, ale taky nedělejte to za cenu, kterou nabízí zaměstnavatel pouze za lékařské posouzení.

#7628
Musíte se přihlásit pro odpověď v tomto tématu.