Diskuze k článku Vykazování TOKS od 1.1.2019

Toto téma obsahuje 32 odpovědí, má 17 diskutujících, a naposledy jej upravil/a František Hegar před 4 měsíců, 3 týdnů .
Tvůrce
Téma

František Hegar
Účastník

Vykazování TOKS od 1.1.2019

#7838
Autor
Odpovědi
František Hegar

Dobře, jasně popsáno, ale jak získat úhradu od VZP na novém přístroji do 1.7.2019, nebo máme klienty VZP odkazovat s vyšetřením TOKS na období po 1.7. 2019?

#7839
Jitka Hrdinová

Jednoduše – provést imunochemicky a vykodovat 15118 (+15120 nebo 15121), na přístroj TOKS pojištěnci VZP nemají do nasmlouvání nárok. Hrdinová

#7840
Eliška Pokorná

Dobrý den, jak je to s Vojenskou pojišťovnou? Do dnešního dne nám nebyl doručen dodatek pro rok 2019, proplácí VoZP při doložení vlastnictví přístroje pro kvantitativní stanovení TOKS již výkon 15119? /nikde se mi tutoinformaci nepodařilo dohledat/. Děkuji

#7841
Zdeněk Šimbera

Tato odpověď nám přišla 21.1.2019 na urgenci dodatku s VoZP:

– přeposílám informaci u Ústředí :
Proces distribuce úhradových dodatků našim Poskytovatelům. S ohledem na přípravu dalších podkladů (seznamy držitelů celoživotního vzdělávání, přehledy ordinačních hodin) zatím vypadá předpokládané pořadí takto:

• Zubaři

• PL a PLDD

• Ambulantní specialisté

• Gynekologové

• JPL

• Fyzioterapie

• Domácí péče

Jako konečné datum distribuce základních typů ÚD předpokládáme datum 31. 3. 2019.
Jen pro doplnění uvádím, že během tohoto týdně bude realizováno rozesílání sdělení o výši PMÚ, a to i těm PZS, kteří jsou v rámci záloh hrazeny výkonově.
———————-
…tak to se ještě načekáme…

#7842
Aristid Augustovič

MUDr. Uhrová má ve svém výkladu pravdu. Takhle postupuje většina pojišťoven. Má to však své ale.

Kód 15118 má toto znění: Management kolorektálního screeningu lékařem primární péče. Preanalytická a postanalytická část stanovení okultního krvácení ve stolici. Provádí a vykazuje se v souvislosti s provedením výkonu č. 15119.

Kódy 15120, 15121 mají toto znění: Signální výkon; který podává informaci o tom; že screeningové vyšetření mělo negativní (pozitivní) výsledek. Výkon musí být vykázán společně s výkonem č. 15118.

A konečně kód 15119 toto: Vyšetření stolice na okultní krvácení přístrojem umožňujícím kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici; a to nejméně od hladiny 15 ug/g stolice (mikrogramů na gram stolice).

Z výše uvedeného je zřejmé, že výklad některých ZP (včetně té největší) je lidovou tvořivostí jejich úředníků.

A je zde další nelogičnost. Kód 15118 je prostě management. Tím nelze získat výsledek, a tedy jej nelze vykázat spolu se signálním kódem, který výsledek oznamuje.

Jednoznačně správným řešením je vykázání všech tří kódů za předpokladu, že vyšetření bylo provedeno přístrojově.

Lidová tvořivost některých ZP o tom jak postupovat, je takovým šalamounským řešením, nicměně neodpovídá Seznamu výkonů.

A tak zpátky na začátek. MUDr. Uhrová má pravdu. Chceme-li, aby nám toto vyšetření ZP zaplatily, musíme postupovat podle jejího výkladu. Budeme-li postupovat jinak, některé ZP nám vyšetření nezaplatí.

Zdravím. A.

#7857
Vladimíra Vacková

Dobrý den, dnes jsem obdržela k podpisu dodatek k nasmlouvání kódu 15119 od VoZP na základě žádosti. Překvapilo mě, že výkon nebude považován za novou kapacitu při uplatnění regulačních mechanismů, zároveň bude zahrnut do regulace objemu vyžádané péče a podmínkou úhrady je doložení certifikátu externího hodnocení kvality platného po celé období, za který bude výkon vykazován. Zatím bylo nutné externí hodnocení kvality jen u INR a CRP. Děkuji za odpověď MUDr. Vacková Vladimíra

#7875
Michal Bábíček

Dnešní seznam výkonů, resp. obsažená znění výkonů 15118 a 15119 plně vystihují situaci a realitu, která nastane od 1.1.2020, tzn., že praktický lékař, který se bude chtít plně podílet na screeningu kolorektálního karcinomu bude muset vlastnit POCT přístroj ke kvantitativnímu stanovení okultního krvácení ve stolici a pak vykáže 15118+15119+15120(nebo 15121). Další jedinou možnou variantou pro rok 2020 je parciální podíl PL na screeningu, tzn. je umožněno kvantitativní stanovení okultního krvácení do stolice v laboratoři (tím získám kvantitativní výsledek), pak budu vykazovat 15118+15120(15121). Nic jiného pro rok 2020 nebude možné. Druhá zmíněná varianta je možná i v roce 2019.
A pak tu máme rok 2019, který byl dohodnut mezi SPL a pojišťovnami jako rok přechodný, tedy byly dohodnuty postupy, které plně neodpovídají textu výkonů v seznamu výkonů. Samozřejmě je to z toho důvodu, že PL budou teprve přístroje pořizovat, pojišťovny o výkon 15119 žádat a také je třeba spotřebovat a dovykázat v roce 2019 dodané imunohistochemické testy od pacientů, tedy v roce 2019 je stále možné získat výsledek „kvalitativní“ typu pozitivní vs. negativní, pak vykazuji 15118+15120(15121).
Navíc to komplikuje VZP, která zjistila, že na výkon 15118 a 15119 pro rok 2019 nemá dost peněz, proto požadovala odložení všech těchto novinek až na rok 2020. S VZP byl proto domluven kompromis, že výkon 15118 a 15119 bude od VZP hrazen již od 1.1.2019 v ceně 1,00Kč/bod a výkon 15119 nasmlouvá od 1.7.2019. Se všemi ostatními pojišťovnami byl dohodnut postup, který platí od 1.1.2019 plnou cenu bodu ve výši 1,18Kč a umožňuje nasmlouvat výkon 15119 ihned po podání žádosti.
Nejedná se tedy o lidovou tvořivost úředníku VZP, ale o realizaci kompromisních dohod mezi SPL a VZP.
Na tomto místě je třeba ještě znovu připomenout, že je nutné vykazovat 15118 spolu s 15120 nebo 15121, jinak nedojde k úhradě ze strany pojišťoven. Za leden 2019 již stovky PL v tomto výkaznictví chybovalo!
Co se týče VoZP, pak je zcela jedno o jako kapacitu se jedná, posledních 6-7let jsou POCT metody provedené u PL vždy započítávány do regulací na provedený komplement dle platné úhradové vyhlášky (ale např. VoZP v posledních 15ti letech regulace na komplement neuplatňovala vůbec, stejně jako mnoho dalších pojišťoven).
Co se týče externího hodnocení kvality, pak analogicky s prováděnými výkony INR, CRP, glyk. Hb bude nutné i u kvant. stanovení okultního krvácení provádět EHK 1x ročně, to je standardní požadavek. Nicméně certifikát EHK se nedokládá při nasmlouvání výkonu 15119, ale je třeba ho vlastnit při jednoročním výročí nasmlouvání výkonu pro případnou kontrolu ze strany pojišťoven. Pokud by s tím byl nějaký problém, obraťte se na kancelář SPL.

#7876
Helena Chválová Vilímovská

Zkusil někdo zjistit, kolik peněz nám zbude po odečtení všech nákladů. včetně ceny za EHK na FOB 1900 Kč bez DPH ????
jsou to služby pro pacienty, navíc regulované ZP a my to budeme za chvíli dělat za hubičku.

#7878
Michal Bábíček

Rentabilita:
V roce 2018 provedeno 214 testů, vykázáno výkonem 15120 nebo 15121 za 156bodů v ceně bodu 1,08Kč byla úhrada od ZP 36054Kč, náklady na 1 test 35Kč, tedy mi zbylo 28564Kč před zdaněním.
V roce 2019, resp. 2020 v ideálním a srovnatelném stavu provedu 214 testů na svém analyzátoru, vykazuji 15118 za 175bodů + 15119 za 185bodů + 15120(15121) za 0bodů v ceně 1,20Kč za bod, od ZP tedy dostanu 92448Kč, náklady na 1 test 40Kč + EHK za 2280Kč, tedy mi zbyde 81608Kč. Přístroj mám již zaplacen ze zisku za provedené CRP a INR v minulých letech.
Rozdíl mezi roky 2019 a 2018 je 53044Kč, za tuhle hubičku jsem ochoten provádět screening kolorektálního karcinomu zcela jistě.
Jsem si vědom toho, že rok 2019 je přechodný, VZP platí menší cenu bodu atd., ale přesto vydělám výrazně více oproti roku 2018.

#7880
Ethel Ludvíková

Ad dr. Bábíček: tento propočet je jasný, ale jen v případě, kdy z pacientů dostanete zpět všechny testy, jen tak je možné požadovat úhradu.

Ja jsem řešila dilema, zda vybrat zálohu za test a půlka lidí si ho nevezme, nebo nebrat zálohu a pohřbít náklady za nedonesene a nevykazane testy.
Letos náklady stoupnou, nějak to budu řešit muset. Byla jsem velmi zklamaná, když jsem zjistila, že neexistuje mezikrok jako byl u ozp, kdy se vykázalo vydání testů a člověk byl alespoň bez ztráty.
Jak to, kolegové, děláte?

#7881
Jana Šedivá

Nevracení testů na stolici na OK mne donutilo vybírat zálohu 200 Kč za kus, ale je to (asi) málo, návratnost se nijak závratně nezvýšila.
Bylo by logické, aby lékař vykázal vydání testů a to, že ho pacient nepřinesl by lékaře nemělo finančně postihovat.
Ale v nic takového nedoufám. Jediné, co může fungovat je finanční zapojení pacienta do systému, ale to bychom museli být v jiné zemi.

#7883
Ondřej Matějů Matějů

Mohu se zeptat předřečníků, kde pořizujete iFOB testy za 40 Kč (včetně odběrových zkumavek a DPH samozřejmě)? Já se pod 80 Kč/test nedostanu. Děkuji.

#7884
Aristid Augustovič

Ad Bábíček

Sazebník výkonů není nějaký cár papíru. Je to zákon. Ten nejnovější s platností od 1.1.2019. U kódu 15119 není napsáno, že zrovna tento kód platí od 1.7.2019. Stejně jako jiné kódy neplatí od 1.3., od.1.8 nebo od 1.10.2019. Realizace kompromisních dohod mezi VZP a SPL je do češtiny přeleženo: SPL si to nechalo vnutit od VZP a ustoupilo v plném rozsahu. Provádění kolorektálního screeningu je především v zájmu státu. Ten chce provádět testy na okultní krvácení přístrojově s odůvodněním, že ty jsou přesnější. A praktičtí lékaři dostali povinnost koupit si další přístroj. (Nedávno mi povídala pacientka, že pamatuje dobu, kdy jsem měl na stole její kartu, rtuťový tonometr a fonendoskop a v ruce propisku). Byl jsem loni na jaře v Průhonicích, kde se tři čtvrtiny času na diskusi s ministrem Vojtěchem probírala hovna. Pardón. Kolorektální screening.

A po včerejším jednání u soudu, kdy VZP ustoupila pacientce s RSMM, a bude proplácet z veřejného zdravotního pojištění „léčebné konopí“, je tvrzení, že VZP zjistila, že na výkon 15118 a 15119 pro rok 2019 nemá dost peněz, bohapustý žvást. Peněz má, že je může přehazovat vidlema. Například platit „léčebné konopí“. To chodí pacienti, kteří si konopnou mastí natírají kdeco, a pak přicházejí s tím, že jim to nepomáhá. Jak by proboha mohlo? Konopí nic neléčí. Žádné léčebné, technické, ani bůhvíjaké jiné konopí neexistuje. Je pouze konopí. To obsahuje psychotropní látku, která je schopna navozovat příjemné pocity. Tady zase ustoupily lékařské společnosti drogové lobby. Nebude to dlouho trvat a z veřejného zdravotního pojištění bude brzy hrazený léčebný pervitin, léčebný kokain, léčebný hašiš či léčebný heroin.

Zatím oceňuji přístup SPL k ePN. Tedy, že pokud bude v podobě, jak je předkládán nyní od 1.7.2019, budou ho PL bojkotovat. Jen si říkám, jak dlouho to odhodlání vydrží. K e-rp nevydrželo. A e-rp prostě zdržuje v práci, každou chvíli je výpadek něčeho, a lékaři to žádnou výhodu nepřineslo. A rozesílání e-rp sms? Dopadlo tak, jak muselo. Vedu (já nebo sestra, která nemůže v tu chvíli provádět normální práci) dlouhosáhlé hovory po telefonu s pacienty na jaké léky jim mám e-rp vlastně poslat, nadiktují špatné číslo mobilu, nebo ho mezitím změnili atd atd. A lidi, kteří přišli do v únoru přeplněné čekárny čekají než vyřídím (já nebo sestra) idiotský telefonát. Jeden, druhý, třetí… Možná, že časem lékaři nebudou chodit do ordinace, ale budou jen sedět doma u počítače a posílat e-rp na léky, o kterých si pacienti přečetli na internetu. A co nevidět to bude e-rp na léčebné konopí. A pak léčebný pervitin, léčebný kokain, léčebný… Kdo ví, možná se toho i já ještě dožiju.

Tož tak.

Zdravím. A.

#7886
Jiří Kokeš

Jaké máte přístroje na POCT? Lze něco spolehlivého doporučit a něco nespolehlivého zavrhnout? Zkušenosti dobré?

#7887
Helena Chválová Vilímovská

Děkuji za kalkulaci.
Zálohy vybíráme už několik let, když jsem zjistili, že máme 10 tisíc ve větru.
Zatím i 200 Kč je donutilo přinést zkumavku, jinak těch 200 Vám aspoň zaplatí materiál.
Máme Quick read Go a jsem spokojeni, dělá CRP, streptA a FOB.
Laciné testy za 40 Kč také nemáme !!!Kde je berete ? Na jaký přístroj..
EKH FOB za 1900 bez DPH, test za 90 Kč.
ePN .—-také nesouhlasím, neskutečné zdržení časové a to nemluvím o materiálovém nákladu.

#7888
Musíte se přihlásit pro odpověď v tomto tématu.