Diskuze k článku Některé úřady práce si v praxi zcela mylně vysvětlují ustanovení §147b, zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti

Toto téma obsahuje 12 odpovědí, má 6 diskutujících, a naposledy jej upravil/a Tibor Vicsápi před 4 měsíců, 3 týdnů .
Tvůrce
Téma

Tibor Vicsápi
Účastník

Některé úřady práce si v praxi zcela mylně vysvětlují ustanovení §147b, zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti

#7548
Autor
Odpovědi
Tibor Vicsápi

Naprostý souhlas. Toto stanovisko již dlouhodobě dodržuji. Výsledkem je, když dojde uchazeč na úřad práce, tam mu sdělí, doneste to či ono od svého lékaře. Když se však zeptají na praktického lékaře a obdrží informaci, že je to MUDr. Vicsápi, tak uchazeč dostane toto sdělení: „tak nám nic nosit nemusíte“.
Chtěl bych pouze trochu rozvinout následující sdělení Mgr Uhra: „Je nutno odlišit od situace, kdy úřad práce žádá od lékaře provedení vyšetření zdravotního stavu osoby a posouzení zdravotního stavu osoby (např. pro rekvalifikační kurz, pro posouzení možnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání apod.).“

Pokud se jedná o rekvalifikační kurz, tak i zde platí veškeré zásady pro posuzování. Řada lékařů to řeší formou nějakého potvrzení. Potvrzení (nebo tak, jak píše Mgr Uher informaci) o lékařském posouzení lze vydat pouze tehdy, pokud proběhlo posouzení se všemi věcnými, formálními i procesními náležitostmi (písmenná žádost se sdělením nezbytných informací pro posouzení, vyšetření, vydání řádného lékařského posudku, prokazatelné předání, skončení doby na možnost podání přezkoumání atd.)

Prakticky to znamená, že pokud úřad práce (ev. uchazeč) formou žádosti nesdělí potřebné informace o rekvalifikaci (posouzení čehokoliv), tak de facto nelze vystavit jakýkoliv lékařský posudek. Nelze tedy ani formou informace nebo potvrzení sdělit schopnost či neschopnost výkonu k rekvalifikaci atd. Vzhledem k tomu, že úřad práce není ochoten mi cokoliv sdělovat (uchazeč nic neví), dosud se mi nepodařilo vystavit posudek pro úřad práce. Byl jsem schopen vystavit jen pár rekomandací, ale při použití terminologie typu XY nemůže pracovat například v nepříznivé nebo potenciálně nepříznivé poloze horních končetin či trupu, tak se domnívám, že tomu úřednici stejně nerozumí.

#7549
Helena Chválová Vilímovská

Také Vás buzeruje OSSZ ,že na PN máte z PC napsáno sen nebo jun u jména, když máte dvě osoby se stejným jménem a chcete je rozlišit????

#7565
Tibor Vicsápi

Také Vás buzeruje OSSZ ,že na PN máte z PC napsáno sen nebo jun u jména, když máte dvě osoby se stejným jménem a chcete je rozlišit????

To je nejlepší se zeptat na místní OSSZ, co s tím básník hodlá říci. Podle mého názoru je to jen místní lidová tvořivost OSSZ. Mají tam rodné číslo. Ze zákona nic takového nevyplývá a požadovaný údaj není obsahem ani žádné „předepsané formuláře“.

#7571
Helena Chválová Vilímovská

DOTAZ— přišla OZP smlouva.
předpokládám, že v dohadovacím řízení došlo k dohodě a je tedy možné ji podepsat a odeslat..
nebo je to jinak ?

#7574
Helena Chválová Vilímovská

Vážení kolegové, mám na Vás dotaz..
Koncem října jsem předala evidenci PN jistého pacienta do rukou specialistovi, pro dlouhodobé a opakované PN, týkající se jeho odbornosti.
Po 5 týdnech nyní pacient přišel, bez nálezu se vzkazem, že PN mám ukončit já a hlavně potřebuje za listopad lístek na peníze.
KDO MÁ POVINNOST HO NYNÍ PŘEVZÍT??
JÁ PŘECI NEVÍM ,CO DĚLAL CELÝCH 5 TÝDNŮ,ZDA UŽ TŘEBA BYL SCHOPEN PRÁCE…
Domnívám se, že pokud by ho specialista nechtěl převzít do evidence, měl by mi to písemně nebo telefonicky sdělit(jak mi někteří volají) a pacient by se měl dle mého názoru do 3 dnů dostavit ke mne.
ODMÍTLA JSEM..

#7586
Vladislav Dvořák

Ad HChV – správně jste udělala …ať si to specialista zdůvodní posudkářům sám.
Dr.Dvo

#7588
Jana Šedivá

Přebírat PN povinnost nemáte …A pozor: jakmile vystavíte lístek na peníze, automaticky pacienta přebíráte.

#7590
Tibor Vicsápi

Vážení kolegové, mám na Vás dotaz..
Koncem října jsem předala evidenci PN jistého pacienta do rukou specialistovi, pro dlouhodobé a opakované PN, týkající se jeho odbornosti.
Po 5 týdnech nyní pacient přišel, bez nálezu se vzkazem, že PN mám ukončit já a hlavně potřebuje za listopad lístek na peníze.
KDO MÁ POVINNOST HO NYNÍ PŘEVZÍT??
JÁ PŘECI NEVÍM ,CO DĚLAL CELÝCH 5 TÝDNŮ,ZDA UŽ TŘEBA BYL SCHOPEN PRÁCE…
Domnívám se, že pokud by ho specialista nechtěl převzít do evidence, měl by mi to písemně nebo telefonicky sdělit (jak mi někteří volají) a pacient by se měl dle mého názoru do 3 dnů dostavit ke mne.
ODMÍTLA JSEM..

Upřímně řečeno v souvislosti s PN nerad slyším pojem „předán do evidence“. Já tento pojem vůbec neznám. Znám pouze pojem předání do péče. Předán do péče je pacient okamžitě, kdy příslušný lékař zahájí léčbu. Tímto momentem vzniká i jeho povinnost vést evidenci ze zákona, nikoli na základě rozhodnutí „předávajícího“ lékaře. Jakýkoliv administrativní úkon spojený s pacientem, který je na pracovní neschopnosti je pouze vedlejším produktem péče o pacienta. Povinnost jiného lékaře činit úkony spojený s pracovní neschopnosti je i tehdy, když pacienta ze své péče nepropouštím, například já ho léčím pro anginu, chirurg pro zlomeninu (chirurg nesmí léčit anginu, já nesmím léčit zlomeninu). Za uvedených okolností všichni, kteří léčí pacienta, jsou povinní činit administrativní úkony spojené s pracovní neschopností. V případě vydávání dokladů souvislosti s pracovní neschopností (např. potvrzení o trvání PN) je přitom pro pacienta úplně jedno, kdo z ošetřujících lékařů vystaví doklad. Jiná situace je, když u pacienta je zjištěno onemocnění, které de facto nesmím z důvodu odbornosti léčit. To znamená, že za všech okolností vyžaduje léčbu jiné specializace. Za těchto okolností nesmím činit jakýkoli úkon s pracovní neschopností. Proč? Nejsem a nemohui být ošetřujícím lékařem.
Pokud se pacient vrátí z péče jiného lékaře, tak jedině, co mne zajímá, je lékařská zpráva (konkrétně jeho věcný obsah, nikoli pouze věta například „předávám do péče praktického lékaře“). Pokud z lékařské zprávy je jasné, že mohu o pacienta pečovat nebo jsem schopen jiným způsobem zjistit (například vlastním vyšetřením), že mu péči mohu poskytovat, tak ho můžu taky převzít.
Pokud o pacienta z důvodu odbornosti nemohou pečovat, tak ho nemůžu převzít do péče, tím pádem jakýkoliv administrativní úkon spojený s pracovní neschopností nesmím dělat (lístek na peníze atd.)
Nedávno se mi stalo, že pacient propuštěn z psychiatrické léčebny. Dle lékařské zprávy předáván do péče psychiatra, ale i praktického lékaře (paušální doporučení téměř u všech pacientů, a to i u těch, kde vůbec do péče nemohu převzít). V doporučení uvedené, že pracovní neschopnost ukončí praktický lékař. Byl tam ale dovětek, podle jejich názoru práce schopen. Za těchto okolností, i kdybych mohl o pacienta pečovat, pracovní neschopnost neukončuji. Povinnost ukončit byl na straně psychiatrické léčebny.
Rozhodně není pravda, že pokud vystavím lístek na peníze, tak se automaticky stávám ošetřujícím lékařem. Ošetřujícím lékařem se stávám tehdy, kdy pacienta přebírám do péče a když jsem ho převzal do péče, ta mohu vystavit i lístek na peníze. Nikoli naopak, že jsem vystavil lístek na peníze (možná i protiprávně) a tím pádem se stávám ošetřujícím lékařem.
Mám to štěstí, že na zdejší OSSZ je vedoucím nemocenského úseku velice lucidní paní, která i když je tam 2-3 roky, není zdravotníkem, i přesto pochopila základní princip posuzování pracovních neschopností. Byla nedávno na nějakém školení, kde přednášel lékař z MPSV a v rámci diskuze se zeptala, proč není lepší osvěta mezi lékaři ve věci posuzování dočasných pracovních neschopností. Bylo jí sděleno, že lékaři za 25 let nebyli schopni pochopit význam pojmu „ošetřující lékař“. Zde budu kritický, nechápou to mnohdy ani praktičtí lékaři.

#7595
Tomáš Jílek

dr. Vicsápi: Děkuji za krásné shrnutí, souhlasím s jednou výjimkou – nikde není stanoveno, že odbornost praktického lékaře neumožňuje léčit zlomeninu nebo odbornost chirurga neumožňuje léčit angínu. Vždy jde jen o to, zda jsou splněny doporučené standardy péče a při odchylce od nich zda pro to byl náležitý důvod. Pokud zůstaneme u zlomeniny, tak např. léčit prst náplasťovou fixací je možné u praktika automaticky, pokud se někdo rozhodne, že z důvodu např. extrémně špatné dostupnosti a při nadstandardní erudici a zkušenostech v oblasti traumatologie (určitě nějací takoví praktičtí lékaři jsou) nechá zasádrovat zlomenou ruku v nejbližší nemocnici a všechny další kontroly včetně RTG bude hodnotit sám při dodržení doporučených traumatologických postupů, proč by nemohl?
Já a ani vy bychom se do toho nepouštěli, protože bychom vyhodnotili, že nejsme schopni poskytnout péči na dostatečné úrovni, a předali bychom pacienta do péče chirurga. To zhodnocení by ale měl provést konkrétní lékař, nemělo by to být stylem „tenhle orgán – tahle odbornost.“ Přiklad se zlomeninou je trochu extrém, ale máme spoustu „hraničních“ diagnóz (co třeba deprese?), kde by měl každý lékař sám vyhodnotit, zda může být ošetřujícím lékařem pro danou diagnózu. Klidně tedy i chirurg jako ošetřující lékař pro tonzilitidu…

#7596
Helena Chválová Vilímovská

Krásná je teorie- (tedy zákon či vyhláška), košatý je strom praxe.
Všichni víme, že často je to na hraně a velmi často je to na nás prostě hozeno!
Pacient v péči specialisty už byl, jen nebyl v evidenci PN u něho. Tak jak to chcete pojmenovat?
Pro přehlednost si i mimo PC- kdyby náhodou nešel, vedu papírovou knihu evidující PN, vedení PN ale specialisté nechtějí.

A stejně tak je přežitkem věta– do 3 dnů na kontrolu u praktického lékaře .. třeba se zlomeninou, či po operaci ploténky, porodu, gynekol. operaci apod.
Všichni to známe.

#7597
Tibor Vicsápi

dr. Vicsápi: Děkuji za krásné shrnutí, souhlasím s jednou výjimkou – nikde není stanoveno, že odbornost praktického lékaře neumožňuje léčit zlomeninu nebo odbornost chirurga neumožňuje léčit angínu. Vždy jde jen o to, zda jsou splněny doporučené standardy péče a při odchylce od nich zda pro to byl náležitý důvod. Pokud zůstaneme u zlomeniny, tak např. léčit prst náplasťovou fixací je možné u praktika automaticky, pokud se někdo rozhodne, že z důvodu např. extrémně špatné dostupnosti a při nadstandardní erudici a zkušenostech v oblasti traumatologie (určitě nějací takoví praktičtí lékaři jsou) nechá zasádrovat zlomenou ruku v nejbližší nemocnici a všechny další kontroly včetně RTG bude hodnotit sám při dodržení doporučených traumatologických postupů, proč by nemohl?
Já a ani vy bychom se do toho nepouštěli, protože bychom vyhodnotili, že nejsme schopni poskytnout péči na dostatečné úrovni, a předali bychom pacienta do péče chirurga. To zhodnocení by ale měl provést konkrétní lékař, nemělo by to být stylem „tenhle orgán – tahle odbornost.“ Přiklad se zlomeninou je trochu extrém, ale máme spoustu „hraničních“ diagnóz (co třeba deprese?), kde by měl každý lékař sám vyhodnotit, zda může být ošetřujícím lékařem pro danou diagnózu. Klidně tedy i chirurg jako ošetřující lékař pro tonzilitidu…

Pane doktore, to s Vámi naprosto souhlasím. Nejdřív je však vhodný pochopit základní princip, a potom můžeme v tom hledat výjimky. Samozřejmě rozdíly ve skušenostech a znalostech mohou být i mezi praktickými lékaři, stejně tak jako mezi lékaři jiných odborností. Další problém spočívá v tom, zda se lékař rozhodně být ošetřujícím lékařem, je jeho rozhodnutím, nikoli lékaře jiné specializace.

#7598
Radoslav Khun

Mám také dobrou zkušenost z Úřadu práce.Panienka má onkologické onemocnění a ode mne DPN pro Úřad práce. Datoovu schránkou přišla
dosti brutální zpráva od UP,s dotazem, zda jsem vycházky konsultoval i s OSSZ. Z vedení Olomoucké LPK oSSZ mi bylo sděleno, že je paní,
a ani její PN pro UP, jaksi nezajímá, že za tuto ( jak oprávněnost tak i vyhcházky) zodpovídám já, jako ošetřující-vystavující lékař.
Dotaz na MUDr.Viscápiho a Mgr.Uhra. Jak s tímto UP komunikovat, a jak se bránit jejich útokům stran PN, (opakuji jde o opakovaně léčenou a operovanou pacienku onkologickou), když i poměrně arogantní OSSZ sdělí tento názor. s pozdravem Dr.Khun

#7651
Musíte se přihlásit pro odpověď v tomto tématu.