Diskuze k článku CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2019/DZP ZE DNE 13. listopadu 2018

Toto téma obsahuje 23 odpovědí, má 14 diskutujících, a naposledy jej upravil/a Martina Pagáčová před 5 měsíců, 1 týden .
Tvůrce
Téma

Martina Pagáčová
Účastník

CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2019/DZP ZE DNE 13. listopadu 2018

#7751
Autor
Odpovědi
Tibor Vicsápi

Nedostateční úhrada lékařské zprávy pro Policii ČR.
Cenový předpis MZ 1/2019:Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické
dokumentace (podrobný výpis z dokumentace … 275,-Kč.
Zdravotní dokumentace však zpravidla neobsahuje bodové hodnocení bolestného . které je ve zprávě požadováno, je třeba navýšit úhradu tohoto výkonu.

Lékařská zpráva pro policii není lékařskou zprávou, ale odborným vyjádřením. Rozdíl spočívá v tom, že lékařská zpráva obsahuje pouze skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu. To, co si policie požaduje, obsahuje mnohem více. Nevystačíte pouze s informacemi ze zdravotnické dokumentace. Musíte do toho zapracovat svůj vlastní úsudek. Tam, kde musíte jakkoliv využívat svůj vlastní úsudek, tak není lékařskou zprávou, ale odborným vyjádřením.

Odborné vyjádření je obdobou znaleckého posudku. Dost dobře si nedovedu představit, abych byl schopen vypracovat objektivní znalecký posudek (v tomto případě odborné vyjádření) pro vlastního pacienta. Proto já ve 100 % namítám podjatost. Na žádné další otázky policii neodpovídám, včetně bodového ohodnocení. Dostanou ode mne pouze lékařskou zprávu, bez jakéhokoli hodnocení čehokoliv.

Po konzultaci s právníkem mám ověřené, že pokud vyslovíte vlastní podjatost (neobjektivnost), tak dost dobře nelze prokázat opak.

Policie nechť si nechá vypracovat znalecký posudek. Stejně většina otázek je určeno znalcům. O obsahu některých otázek praktický lékař nemá ani ponětí (například obvyklý způsob života). Pokud bych já měl odpovídat na některé otázky, tak bych nejdřív zamířil do studia judikátů, objasním si obsah některých pojmů podle judikatury a teprve potom bych byl schopen něco relevantního vypracovat (samozřejmě za zcela jinou cenu).

#7844
Helena Chválová Vilímovská

Nedostateční úhrada lékařské zprávy pro Policii ČR.
Cenový předpis MZ 1/2019:Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické
dokumentace (podrobný výpis z dokumentace … 275,-Kč.
Zdravotní dokumentace však zpravidla neobsahuje bodové hodnocení bolestného . které je ve zprávě požadováno, je třeba navýšit úhradu tohoto výkonu.

Bodové hodnocení -děláme pro pacienta a ten si to platí, komu to dále předá, je jeho věc.

#7850
Aristid Augustovič

Bodové hodnocení

Bodové hodnocení lze provádět pouze u pracovních úrazů, a to v souladu s Nařízením vlády č. 276/2015 Sb. Pokud úraz není pracovní, není možné vypracovávat bodové hodnocení.

Žádný předpis pro bodové hodnocení nepracovních úrazů neexistuje. Lékař, který provádí bodové hodnocení nepracovních úrazů si takové bodové hodnocení vycucává z prstu a těžce riskuje konflikt s tou stranou, které se bodové hodnocení vycucané z prstu nebude líbit.

Policie obvykle neřeší pracovní úrazy. Proto vypracovávat bodové hodnocení pro policii (ale i pro jiné osoby – fyzické či právnické) zavání velkými problémy. Rozhodně to nelze doporučit.

Zdravím. A.

#7856
Tibor Vicsápi

Bodové hodnocení
Bodové hodnocení lze provádět pouze u pracovních úrazů, a to v souladu s Nařízením vlády č. 276/2015 Sb. Pokud úraz není pracovní, není možné vypracovávat bodové hodnocení.
Žádný předpis pro bodové hodnocení nepracovních úrazů neexistuje. Lékař, který provádí bodové hodnocení nepracovních úrazů si takové bodové hodnocení vycucává z prstu a těžce riskuje konflikt s tou stranou, které se bodové hodnocení vycucané z prstu nebude líbit.
Policie obvykle neřeší pracovní úrazy. Proto vypracovávat bodové hodnocení pro policii (ale i pro jiné osoby – fyzické či právnické) zavání velkými problémy. Rozhodně to nelze doporučit.
Zdravím. A.

Bodové hodnocení můžete udělat podle čehokoliv, pokud žadatel uvede podle čeho to chce. Llidně můžete udělat i ev. podle doneseného dokumentu, ale ze žádosti musí být jasné, že žadatel chce bodové hodnocení podle toho udělat. Pokud neuvede, tak taky to můžete udělat, ale s tím, že musíte uvést, podle čeho to bylo děláno, aby žadatel mohl ev. dodatečně sdělit, že zda s tím souhlasí. Pokud s tím nesouhlasí a předem neuvedl podle čeho chce, tak ev. dodělávky půjdou na jeho náklady. Já se vždy ptám, podle čeho to chtějí, a žádám, aby to bylo písemně podloženo.

#7858
Eva Večeřová

Tak já bodové hodnocení nepracovních úrazů dělám dle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví/paragr.2958 obč.zákoníku/

#7859
Helena Chválová Vilímovská

§ 2958

Při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.
A slušnost má nějakou hodnotovou tabulku????

#7864
Ondřej Matějů Matějů

Kolegyně Večeřová měla jistě na mysli příslušnou metodiku Nejvyššího soudu.

#7865
Ondřej Matějů Matějů
#7866
Musíte se přihlásit pro odpověď v tomto tématu.