Diskuze k článku CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2019/DZP ZE DNE 13. listopadu 2018

Toto téma obsahuje 23 odpovědí, má 14 diskutujících, a naposledy jej upravil/a Martina Pagáčová před 5 měsíců, 1 týden .
Tvůrce
Téma

Martina Pagáčová
Účastník

CENOVÝ PŘEDPIS MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ 1/2019/DZP ZE DNE 13. listopadu 2018

#7751
Autor
Odpovědi
Martina Pagáčová

Prosím zkušenější o radu: pacient podal stížnost na postup krajské nemocnice, krajský úřad ode mne žádá kopii dokumentace od roku 2007, kdy byla pacientovi stanovena předmětná diagnoza. Jedná se o 120 listů většinou oboustranného tisku. Podle čeho mám krajskému úřadu účtovat? Mohu vůbec účtovat, když v dopise nic takového nepřipouštějí? A budu-li účtovat podle mého ceníku za stránku a za čas lékaře, vyjde je to nekřesťansky draho. Nerada dráždím úředníka, ale zadarmo jim své odpoledne nevěnuji. Děkuji.

#7752
Jiří Poděbradský

Dobrý den, v příloze je uvedeno, že cenami se rozumí ceny bez DPH, máme tedy připočítat DPH?
Díky

#7753
Helena Chválová Vilímovská

Prosím zkušenější o radu: pacient podal stížnost na postup krajské nemocnice, krajský úřad ode mne žádá kopii dokumentace od roku 2007, kdy byla pacientovi stanovena předmětná diagnoza. Jedná se o 120 listů většinou oboustranného tisku. Podle čeho mám krajskému úřadu účtovat? Mohu vůbec účtovat, když v dopise nic takového nepřipouštějí? A budu-li účtovat podle mého ceníku za stránku a za čas lékaře, vyjde je to nekřesťansky draho. Nerada dráždím úředníka, ale zadarmo jim své odpoledne nevěnuji. Děkuji.

Ode mne chtěla jednou cosi podobného advokátka, zavolala jsem ji a řekla, že takové množství je časově i finančně náročné a pokud to chce, ať si to přijde nafotit.
Dorazila a udělala si kopie se souhlasem pacienta.
Takže nás to nic nestálo..
Zkuste to…A pokud nebudou souhlasit, klidně jim to napočítejte…
Ani kuře zadarmo nehrabe….

#7755
Helena Chválová Vilímovská

Dobrý den, v příloze je uvedeno, že cenami se rozumí ceny bez DPH, máme tedy připočítat DPH?
Díky

jen pokud jste plátce DPH…

#7756
František Rolinek

Dobrý den, paní Pagáčová,
pokud není cena za kopie uvedena také právě ve vydaném Cenové předpisu ministerstva zdravotnictví, tak bych účtoval podle ceny jakou máte v ceníku Vy – kolik si účtujete za kopii (tedy vl cenu kopie + papíru + opotřebení kopírky + práci – Vaši nebo sestry) – je to jednoduché.
Nedívejte se na to, zda-li je to „levné“ nebo „drahé“ . S kopiemi tedy pošlete Krajskému úřadu i fakturu 🙂
Přeji Vám pěkný zimní týden a hezké dny F. Rolinek

#7757
Martina Pagáčová

děkuji kolegům. KÚ na můj dotaz slevil, stačí jim jen zprávy, které se bezprostředně týkají oné diagnozy. V cenovém předpisu jsem takovou položku nenašla a úředník KÚ – jinak velmi příjemný pán – mi sdělil, že „na to zákonodárce nemyslel“, prý mi nezaplatí nic. Uvidím, zda najdu odvahu, vlastní ceník mám 🙂

#7758
Jana Šedivá

Odvahu? Paní doktorko, proč byste to dělala zadarmo??? Fakturu bych jim tedy vystavila. Vám dá někdo něco zadarmo???

#7762
Vladislav Dvořák

Ad Dr.Pagáčová,
pokud se zamyslím, tak vůbec nemáte povinnost v tomto případě cokoli kopírovat a zasílat — tuto povinnost máte pouze vůči ČSSZ. Vy jen musíte umožnit nahlédnutí do dokumentace, event. umožnit pořízení kopií – pokud pacient s tímto souhlasí.
Příjemnému pánovi bych tedy sdělil, ať si přijede se souhlasem pacienta a kopie si udělá, nebo mu sdělte počet kopií krát cena + poštovné a pokud to odsouhlasí, pak bych provedl (takto postupuje každý úřad, pokud jej někdo požádá o informace ).
S pozdravem Dr.Dvořák

#7763
Martina Pagáčová

milí kolegové, story „kopie pro KÚ“ se slibně vyvíjí: zavolala jsem rovnou nepříjemné vedoucí odboru, která reagovala „paní doktorko, tu poslední větu jste nemohla myslet vážně“. Poslední věta byla nabídka, ať si přijdou zkopírovat příslušné stránky do ordinace. Předtím dlouhý pohovor jak s neukázněným školákem, jak jsem povinna poskytnout součinnost. Lehce zjihla na argument, že můj manžel právník nenašel žádnou zákonnou povinnost jim cokoli dělat zadarmo. Závěr: když jim tedy nejsem ochotna poslat originál zdravotní dokumentace (!! to je prosím z úst vedoucí oddělení správních činností ve zdravotnictví, Ing.), spojí se se mnou přímo lékař, onen nezávislý odborník, který stížnost posuzuje. To be continued.
Zdravím všechny, děkuji za rady, všechno vím, a zatím jsem na sebe pyšná, že se toho držím. M.Pagáčová

#7771
Michal Pupík

Dobrý den, prosím o radu. Omlouvám se, že píšu do této sekce. Pojišťovna 205 mi dle zúčtovací zprávy vyhodila Prevenar 13 u 63-leté pacientky, která je v minulosti po traumatické splenektomii. Vykázal jsem shodně jako u seniorů nad 65 let. kod 02125, dg. Z238, příznak T, OL 0149868.
Prozatím jsem neměl s vykazováním Prevenarů u seniorů ani pacientů z DZP (mám celkem 3) žádný problém. Díval jsem do metodiky a pokud mě zrak neklame tak jsem to vykázal správně. Nebo se jedná o mimořádné očkování a kód 02130? Děkuji.

E. Očkování u rizikových pacientů
1) S platností od 1. 1. 2018 je v souladu s § 30, odst. (2), písm. b), bod 7. Zákona hrazenou
službou očkování proti:
– pneumokokovým infekcím,
a to u pojištěnců:
– s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie)
2) Vykazování provedeného očkování:
a) 1 kód výkonu = 02125
b) 1 kód ZULP = OL, pojišťovna hradí PZS očkovací látku do výše ENNV
c) 1 kód pro příslušnou diagnózu
d) příznak zvýšené úhrady = nevyplňuje se, vyjma aplikace OL PREVENAR 13
(očkování proti pneumokokovým infekcím), kde se uvede příznak LZVL=“T“

22 9915 ********** 20.11.2018 Výkon 02125 364 1.513,94 1.944,42
Popis: E:VYK390-Kód 02125 lze vykázat pouze v rámci nepovinného hrazeného očkování s definovanou očkovací
látkou.
—————————————————————————————-
22 9915 ********** 20.11.2018 HVLP 0149868 364 1.513,94 1.944,42
Popis: E:VYK390-Očkování nelze vykazovat pro daný věk pojištěnce : 0149868, dne 20.11.2018

#7776
Pavel Růžička

Ad M.P.:
problém bude asi v diagnóze Z 23.8, protože jste to vykázal naprosto shodně jako nepovinné hrazené očkování u pojištěnců nad 65 let. Systém to vyhodnotil, že pacient je mimo věkové rozmezí a automaticky to vyhodil. Máte v metodice přece uvedeno, že se vykáže 1 kód pro příslušnou diagnózu, takže ne automaticky Z 23.8. Dal bych tam jinou dg. – např. Z 90.8.

#7778
Michal Pupík

Ad P.R.:
Děkuji moc, zkusím, event. ještě zavolám na pojišťovnu. Dám vědět, jak to dopadlo. Dává to logiku.

#7786
František Rolinek

Pro Martinu Pagáčovou:
Nenechte se od úředníka KÚ odbýt. Pokud po Vás chtějí nějakou práci, musí za ni nejdříve zaplatit. Teprve pak vyhotovte požadované kopie s informacemi ze zdrav. dok. pacienta.

#7795
Zdeněk Vlasák

V PŘEDPISU NENÍ UVEDENA CENA ZA VYSTAVENÍ E PN ! To budeme e PN vystavovat zadarmo jako doposud tištěné PN ? Část práce takto ubereme státním úředníkům. Nějak jsme nezpozoroval v diskuzích o ePN, kdo ji bude hradit.

#7818
Šárka Běrská

Nedostateční úhrada lékařské zprávy pro Policii ČR.
Cenový předpis MZ 1/2019:Lékařská zpráva o zdravotním stavu osoby zpracovaná na podkladě zdravotnické
dokumentace (podrobný výpis z dokumentace … 275,-Kč.
Zdravotní dokumentace však zpravidla neobsahuje bodové hodnocení bolestného . které je ve zprávě požadováno, je třeba navýšit úhradu tohoto výkonu.

#7843
Musíte se přihlásit pro odpověď v tomto tématu.