Aktuální informace k podpoře očkování proti COVID-19 v ambulantních systémech CompuGroup Medical

V CGM se prostřednictvím všech našich ambulantních systémů a jejich aktualizací snažíme pomáhat lékařům a sestrám v aktuálně velmi probírané agendě očkování. Nejnovější zavedenou funkcionalitou je napojení nového rozhraní ISIN – předávání pacientů do seznamu pacientů k očkování.

Díky úzké spolupráci s ÚZIS se nám již podařilo do ambulantních systémů vše potřebné zapracovat a praktičtí lékaři tak mohou od 8. 3. 2021 vytvářet seznam svých pacientů vybraných k očkování a předávat ho do ISIN.  Napojení na toto rozhraní je již k dispozici v ambulantních systémech PC DOKTOR a MEDICUS. Na řešení v systému AMICUS pracujeme a bude funkční v průběhu tohoto týdne. Od 11. 3. bude tento přístup uvolněn také pilotním uživatelům CGM MEDISTAR, kteří o funkcionalitu projeví zájem.

V této chvíli tedy v ambulantních systémech CGM již fungují následující napojení na ISIN:

  • předání pacienta do seznamu pacientů k očkování
  • vyhledání pacienta v ISIN a získání z ISIN jeho ID, které je nutné pro další předávání informací
  • zjištění aktuálního stavu očkování pacienta z ISIN (jestli už nebylo očkování provedeno jinde, jaká dávka má být pacientovi aplikována (první/druhá) atd.)
  • vlastní záznam očkování pacienta v ambulantním systému (záznam do očkování, přepis do dekurzu, vykázání adekvátního výkonu na pojišťovnu)
  • odeslání informace o očkování do ISIN (dávka, očkovací látka, místo aplikace, šarže, exspirace, …)
  • po ukončení očkování (po aplikaci druhé dávky) stažení z ISIN a tisk certifikátu pro pacienta

Všechny funkcionality usnadňující očkování nepředstavují samostatný modul, ale jde o součást základního ambulantního informačního systému. Nejsou tedy zpoplatněny a jsou dodávány automaticky v rámci aktualizací a základní podpory informačního systému.

Uvedená řešení jsou vhodná jak pro lékaře, kteří očkují, tak pro lékaře, kteří potřebují být informováni o stavu očkování ošetřovaného pacienta.

Propojení systémů Ministerstva zdravotnictví se všemi našimi CGM softwary je již od přelomu roku naší největší prioritou. Cílem je zajistit, že sestra nebo lékař zaznamenají údaje pouze do svého ambulantního systému, a o následný přenos informací na ISIN se software postará automaticky sám. Lékaři či sestře tak odpadají starosti s duplicitním zapisováním a vyhledáváním podstatných dat.

Pro aktuální informace i přehledné návody k jednotlivým funkcionalitám v ambulantních informačních systémech CGM navštivte tento přehledový článek nebo kontaktujte zákaznické linky CGM dle typu systému:

PC DOKTOR:                    246 007 844
MEDICUS:                        246 007 977
AMICUS:                          246 007 855
CGM MEDISTAR:            246 007 877

 

Věříme, že Vám řešení v našich ambulantních systémech pomohou očkování zvládnout co nejefektivněji.Pro vytvoření nového tématu se musíte přihlásit.