Doporučený postup pro ordinace praktiků – SPL

Aktuálně k rychlotestům v ordinacích PL 31.3.2020

Ministerstvo vydalo doporučení ohledně ukončování karantén a algoritmus. Nebylo se SPL konzultováno a vznesli jsme zásadní připomínky. Ve věci se jedná..

Nicméně v současné době není toto stanovisko v rozporu s naším doporučením ze dne 25.3 2020 –  Doporučení ze dne 25.3.2020 – ZDE (karantény, DPN, pendleři)

Tedy ukončit v případě 14ti denní karantény bez komplikací bez odběru a rychlotestu. Doporučení ministerstva ZDE (odborné doporučení na poslední stránce)

Pokud bude ministerstvem zavedena povinnost rychlotestů v ordinacích PL, pak dojde k dodání rychlotestů, které podle ministerstva budou splňovat kriteria,  ze strany státu. Tedy rozhodně doporučujeme rychlotesty nenakupovat z vlastních prostředků. 

Cituji podstatné :

„Vzhledem k tomu, že dosud nedošlo k distribuci RT do ordinací praktických lékařů, KS COVID doporučuje následující postup. Ukončení karantény bez provedení RT je možné po splnění těchto kritérií:

1. Uplynutí 14 dnů od prvního dne nařízené domácí karantény a

2. nepřítomnost klinických příznaků onemocnění COVID-19 (především teplota > 37,0 °C, kašel, dušnost, zažívací obtíže, rýma, ztráta chuti a čichu).!

 

 

 

 

Odpovědi ministerstva ze dne 27.3.2020 na otázky ze dne 25.3.2020 – viz Doporučení SPL ze dne 25.3.2020

Ministerstvo vydalo 26.3.2020  doporučení k používání ochranných pomůcek

MZ dne 16.3.2020 zveřejnilo video k používání ochranných pomůcek – k dispozici ZDE

 

 

Ministerstvo 25.3.2020 aktualizovalo postup pro testování na koronavirus

Doporučený postup pro testování 25.3.2020

Algoritmus testování 25.3.2020

Zjednoudušená žádanka – popis

Oslovovací dopisy (lékaři, odběrová místa)

Aktuální informace o COVID-19, včetně aktualizovaného seznamu odběrových center, naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.koronavirus.mzcr.cz.

Sdružení vydalo pro praktické lékaře tato doporučení (chronologicky od nejnovějšího k nejstaršímu) :

Doporučení ze dne 25.3.2020 – ZDE (karantény, DPN, pendleři)

Doporučení ze dne 22.3.2020 – ZDE

Doporučení ze dne 20.3.2020 – často kladené otázky – ZDE

Doporučení ze dne 15.3.2020 – ZDE

Zápis z Rady poskytovatelů ze dne 17.3.2020 – ZDE

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo 20.3.2020 informaci v jaké situaci má zaměstnanec nárok na náhrady a na jaké – k dispozici ZDE

Do značné míry to vysvětluje doporučení zaměstnavatelů, aby si zaměstnanec obstaral neschopenku, následné žádosti zaměstnanců o stornování neschopenky atd..

VZP vydala řadu opatření – ta, která se týkají praktiků jsou k dispozici zde :

 

Opatření 6 – úhrada epizody péče i bez fyzického vyšetření pacienta (telefonický a jiný distanční kontakt)

Opatření 8 – možnost preskripce i bez vyšetření pacienta

Opatření 19 – možnost indikace vyšetření na COVID praktickým lékařem a to i u pacientů, kteří nemají registrujícího PL

Opatření 10 – prodloužení platnosti návrhů na lázně

Opatření 1 – kotaktní mail VZP pro poskytovatele v souvislosti s koronavirem

Opatření 4 – pozastavení revizí

Opatření 5  – indikace vyšetření na COVID

Opatření 16 – doložení účasti na pohotovostních službách za rok 2019 dostačuje mailem

Opatření 2 – úprava číselníku (označení případů Covid)

 

 

Žádost SUKL ohledně předpisu léčivých přípravků – delší platnost eReceptu

Vážení,

jménem paní ředitelky Mgr. Ireny Storové, MHA si Vám dovoluji  zaslat následující doporučení:

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice doporučujeme všem lékařům, aby nyní při vystavování eReceptů pacientům stanovili v souladu s § 9 vyhlášky 329/2019 Sb. o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb vždy delší platnost než 14 dní.

Tímto opatřením bude umožněno vyzvednutí předepsaných léčivých přípravků i pacientům, kteří z důvodu nemoci či karantény nemohou navštívit lékárnu během 14 dnů od předepsání eReceptu.

Děkujeme za pochopení.

S přáním hezkého dne

Mgr. Beata Petrová

vedoucí Oddělení podpory ředitelky

 

K vystavování karantény (ePN), včetně oblastí „uzavřených“ na olomoucku apod.

Karanténu (formou ePN)  může praktický lékař vystavit pouze:

  • u osob, které se vrátily z ciziny (z 15 určených zemí)
  • u osob, které mu hygiena oznámí, protože byly v kontaktu s pozitivně testovaným pacientem – zde doplňuji, že aktuálně doporučuji vystavit, i když mi pacient udá kontakt s pozitivně testovaným (tedy bez oznámení hygieny, byť by mělo formálně být)

Stejně se týká i uzavřených oblastí – olomoucko. Navíc tam asi nikdo PN nepotřebuje (má zákaz jet ven, takže omluvenku mají již samotným vyhlášením uzavření oblasti – snad s výjmkou, když pracoviště bude ve vymezeném území)..

Takže žádosti o neschopenku či karanténu v jiných případech (samozřejmě hovořím o souvislosti s karanténou a virem) nejsou oprávněné a jen zbytečně zatěžují již tak přetížené lékaře.

Pokoušíme se dostat do médií – pěkný článek je na AKTUALNE – ZDE

Jakub Uher

K pracovnělékařské péči
Vláda vyhověla  žádosti SPL a Hospodářské komory a 15.3.2020 legislativně ošetřila  pozastavení prohlídek pracovně lékařské péče – usnesení vlády ZDE

Jakub Uher

 

 


Přílohy